คณะบัญชี

สาขาวิชาการบัญชี

#

แนวทางการประกอบวิชาชีพ
        - เก่งบัญชี-คำนวณภาษีขั้นเทพ
        - คำถามยอดนิยมอันดับต้น ๆ คือ"ใครจะมาแย่งงานนักบัญชีไทย?" คำตอบคงคาดเดาไม่ยาก นั่นก็คือนักบัญชีจากประเทศอยู่ในระดับเดียวกันกับประเทศไทยหรือประเทศที่เจริญกว่า ซึ่งได้แก่ สิงคโปร์ และ มาเลเซีย รูปแบบการเข้ามาทำงานของนักบัญชีต่างชาติจะเป็นรูปแบบติดสอยห้อยตามบริษัทในประเทศของตนที่มาลงทุนในประเทศไทย นักบัญชีฟิลิปปินส์ อาจะเป็นอีกกลุ่มที่มีโอกาสเข้ามาประกอบวิชาชีพในประเทศไทย ถึงแม้จะไม่ได้มีบริษัทฟิลิปปินส์มาลงทุนในประเทศไทยมากนักก็ตาม แต่ด้วยความสามารถในภาษาอังกฤษที่โดยเฉลี่ยมีมากกว่านักบัญชีไทยและค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกัน หรืออาจน้อยกว่านักบัญชีไทย นักบัญชีฟิลิปปินส์จึงเป็นอีกชาติหนึ่งที่มีโอกาสส่งเข้าประกวดในเวทีประเทศไทยหลังเปิดเสรีอาเซียนในปี 2558