คณะบัญชี

ѧ?ѡ퀧ѧ?ѧס คณะบัญชี

 

 •   2019-11-08 :: ขอเชิญเข้าร่วม โครงการบริการวิชาการแก่สังคมโครงการสัมมนาทางการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2562
 •   2019-10-25 :: อาจารย์ประจำคณะบัญชี เข้าร่วมโครงการอบรม “ก้าวไปด้วยกันกับการบัญชี” ครั้งที่ 16
 •   2019-10-04 :: คณะบัญชีตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561
 •   2019-09-15 :: คณะบัญชีได้รับรางวัลพานประเภทสร้างสรรค์ เป็นรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3
 •   2018-10-05 :: คณะบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) จัดโครงการสัมมนาประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง “สร้างความรู้ ความเข้าใจ และรู้ทันประเด็น TFRS for NPAEs”
 •   2018-03-29 :: คณาจารย์คณะบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการเพื่อรำลึกและเชิดชูเกียรติ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษรี ณรงค์เดช ครั้งที่ 2 : 2nd KESREE NARONGDEJ Forum
 •   2018-03-29 :: นักศึกษาคณะบัญชีเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9
 •   2018-01-19 :: นักศึกษาคณะบัญชีเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชีสู่ความเป็นเลิศครั้งที่ 4
 •   2017-12-22 :: การสัมมนาสร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants) ปี 2561
 •  

  Activity Gallery