คณะบัญชี

ข่าวสาร คณะบัญชี

อาจารย์ประจำคณะบัญชี เข้าร่วมโครงการอบรม “ก้าวไปด้วยกันกับการบัญชี” ครั้งที่ 16


        

              ในวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 อาจารย์ประจำคณะบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เข้าร่วมโครงการอบรม “ก้าวไปด้วยกันกับการบัญชี” ครั้งที่ 16 จัดโดย ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้อง 201 อาคารมหิตลาธิเบศร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
       โครงการอบรมดังกล่าวจัดเพื่อเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาการบัญชีทั้งในปัจจุบันและอนาคตให้แก่คณาจารย์ในสถาบันการศึกษาที่มีการสอนวิชาการบัญชี ทั้งในภาครัฐและเอกชน

ลงประกาศเมื่อวันที่ :: 2019-10-25

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :: [เอกสารดาวน์โหลด]