คณะบัญชี

ข่าวสาร คณะบัญชี

คณะบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) จัดโครงการสัมมนาประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง “สร้างความรู้ ความเข้าใจ และรู้ทันประเด็น TFRS for NPAEs”


        

         คณะบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) จัดโครงการสัมมนาประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง “สร้างความรู้ ความเข้าใจ และรู้ทันประเด็น TFRS for NPAEs” ในวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 -16.30 น. ณ ห้องสัมมนาใหญ่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) 
ค่าลงทะเบียนสัมมนาบุคคลทั่วไปท่านละ 1,200 บาท (รวมเอกสาร อาหารกลางวันและของว่าง)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-2878-5071-72

Email : acc_stc@siamtechno.ac.th

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ : https://goo.gl/forms/BXGP4cixlGRtOi7z1

ลงประกาศเมื่อวันที่ :: 2018-10-05

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :: [เอกสารดาวน์โหลด]