คณะบัญชี

ข่าวสาร คณะบัญชี

คณาจารย์คณะบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการเพื่อรำลึกและเชิดชูเกียรติ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษรี ณรงค์เดช ครั้งที่ 2 : 2nd KESREE NARONGDEJ Forum


        

คณาจารย์คณะบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการเพื่อรำลึกและเชิดชูเกียรติ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษรี ณรงค์เดช ครั้งที่ 2 : 2nd KESREE NARONGDEJ Forum

เรื่องบัญชีกับความยั่งยืนในกระแสดิจิตอลวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.30 . หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จัดโดย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ลงประกาศเมื่อวันที่ :: 2018-03-29

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :: [เอกสารดาวน์โหลด]