คณะบัญชี

ข่าวสาร คณะบัญชี

นักศึกษาคณะบัญชีเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชีสู่ความเป็นเลิศครั้งที่ 4


        

อาจารย์คณะบัญชี พานักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชีสู่ความเป็นเลิศครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพณิชยการพระนคร

ลงประกาศเมื่อวันที่ :: 2018-01-19

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :: [เอกสารดาวน์โหลด]