คณะบัญชี

ข่าวสาร คณะบัญชี

การสัมมนาสร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants) ปี 2561


        

       อาจารย์คณะบัญชี ได้เข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนคนคิดเห็น "โครงการสร้างนักบัญชีรุ่นใหม่ ปี 2561" ในวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560  ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อพัฒนานักศึกษาที่กำลังจะจบปริญญาตรีทางด้านบัญชีและเข้าสู่วิชาชีพบัญชีในอนาคต ให้มีทักษะความรู้ความสามารถ ช่วยในการทำบัญชีของธุรกิจให้มีข้อมูลทางการบัญชีและงบการเงินที่ถูกต้อง

ลงประกาศเมื่อวันที่ :: 2017-12-22

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :: [เอกสารดาวน์โหลด]