คณะบัญชี

ข่าวสาร คณะบัญชี

โครงการสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าคณะบัญชี


        

                 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ทางคณะบัญชีได้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า เพื่อมาพบปะสังสรรค์ และถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำงาน และแลกเปลี่ยนความรู้วิชาทางการบัญชีเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างคณะและศิษย์เก่า 

 

 

 

ลงประกาศเมื่อวันที่ :: 2017-08-31

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :: [เอกสารดาวน์โหลด]