คณะบัญชี

คณะบัญชี

alt

เลขที่ 46 ถนนจรัญสนิทวงศ์10 แขวงท่าพระ
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ 02-878-5000, 02-2878-5005
แฟ็กส์: 02-878-5007, 02-878-5012
E-mail: infosiamtechu@gmail.com
http://www.siamtechu.net

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ :: อาคาร 7 ชั้น 1 :: โทร.0-2878-5001 , 0-2878-5003
รถประจำทางที่ผ่านหน้าวิทยาลัยฯ
- รถประจำทางธรรมดา สาย 42, 57, 68, 80, 81, 91, 103, 108, 146, ป.25ก
- รถประจำทางปรับอากาศ สาย ปอ.9, ปอ.10, ปอ.161, ปอ.พ.10
- รถประจำทางสายต่างจังหวัดที่ผ่านสายใต้เดิมทุกสาย
- ใกล้สถานีรถไฟฟ้า ซอยพาณิชย์ธนบุรี (โครงการในอนาคต)

ติดต่อ


*

*

*


*

  *