คณะบัญชี

ข่าว คณะบัญชี

 

  •   2019-10-04 :: คณะบัญชีตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561
  •   2019-09-15 :: คณะบัญชีได้รับรางวัลพานประเภทสร้างสรรค์ เป็นรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3
  •   2018-10-05 :: คณะบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) จัดโครงการสัมมนาประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง “สร้างความรู้ ความเข้าใจ และรู้ทันประเด็น TFRS for NPAEs”
  •   2018-03-29 :: คณาจารย์คณะบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการเพื่อรำลึกและเชิดชูเกียรติ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษรี ณรงค์เดช ครั้งที่ 2 : 2nd KESREE NARONGDEJ Forum
  •   2018-03-29 :: นักศึกษาคณะบัญชีเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9
  •   2018-01-19 :: นักศึกษาคณะบัญชีเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชีสู่ความเป็นเลิศครั้งที่ 4
  •   2017-12-22 :: การสัมมนาสร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants) ปี 2561
  •  

    Activity Gallery